Notariusz Oława – Akty Notarialne

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują ona centralne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych przez Notariusza.

Akty notarialne są szczególnym dokumentem. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń – wcześniej złożonych przez strony, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostaje podpisana przez notariusza oraz strony.
Akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej, w naszym przypadku w siedzibie w Oławie, natomiast strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Akt notarialny można podzielić na kilka zasadniczych części. W pierwszej, tzw. komparycji aktu zawsze znajduje się data, miejscowość zawarcia aktu, oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. Następną część stanowi właściwa treść aktu notarialnego. Kolejno następuje część dotyczącą podatków, opłaty sądowej i taksy notarialnej. Na końcu występuje stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu oraz podpisy osób stawiających i notariusza.

W naszej Kancelarii Notarialnej w Oławie wypisy jak i odpisy przygotowuje sekretariat. Ma to na celu usprawnienie czynności notarialnej i skrócenie do minimum czasu oczekiwania. Po podpisaniu przez strony czynności notarialnej, zazwyczaj w formie aktu notarialnego sekretariat przystępuje do wykonania wypisów i odpisów przesyłanych do sądów, urzędów skarbowych, gmin oraz pobieranych przez strony.