Notariusz Oława – Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jako czynność prawna jest oświadczeniem woli mocodawcy upoważniającym tym samym osobę lub kilka osób do dokonywania w jej imieniu czynności prawnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Dokument taki nie wywiera na pełnomocniku obowiązku reprezentacji stanowi jedynie taką możliwość. Pełnomocnictwo co do zasady nie wymaga formy notarialnej, jednak może zostać zawarte w takiej formie jeżeli strony wyrażą chęć.

Wymogi ważności pełnomocnictwa:

  • Zdolność do czynności prawnych,
  • Powiadomienie pełnomocnika,
  • Zachowanie odpowiedniej formy (w przypadkach określonych ustawą),
  • Udzielenie dalszego pełnomocnictwa (uzależnienie od umocowania pełnomocnika)

Nasz Notariusz z Oławy dokonuje pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, bądź poświadcza podpisy pod pełnomocnictwem przygotowanym przez zainteresowanych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba sekretariat Kancelarii Notarialnej może pomóc w przygotowaniu upoważnienia.