Notariusz Oława – Nieruchomości

Kancelaria Notarialna w Oławie sporządza umowy przenoszące własności nieruchomości, między innymi: sprzedaże, darowizny, dożywocia.

W formie aktu notarialnego ustanowić należy:

  • służebność (np. służebność przejścia, przejazdu zapewniające właścicielom jednej nieruchomości możliwość korzystania w oznaczonym zakresie z innej nieruchomości, służebność osobistą zapewniającą oznaczonej osobie możliwość korzystania z nieruchomości np. korzystania z części budynku, lokalu),
  • służebność przesyłu na rzecz dostawców mediów,
  • użytkowanie (prawo do używania nieruchomości i do pobierania jej pożytków)
  • hipotekę (prawo zabezpieczające wierzytelności, najczęściej wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu).