Notariusz Oława – Linki

Ministerstwo Sprawiedliwości – http://www.ms.gov.pl/

Elektroniczne Księgi Wieczyste – https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Krajowy Rejestr Sądowy – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Krajowa Rada Notarialna – http://www.krn.org.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych – http://isip.sejm.gov.pl/

Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych –

http://www.olawa.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=98

Izba Notarialna we Wrocławiu – http://wroclaw.notariat.info.pl/