Notariusz Oława – Opłaty Notarialne

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie). Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera wymagane prawem opłaty i podatki, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe właściwych sądów i urzędów skarbowych.

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia notarialnego prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią Notarialną 071 3139904 bądź mailowy barbara@kielbowicz.com.pl.